วิธี ตรวจหวย

เข้าตรวจหวยออนไลน์ทุกชนิด ที่เว็บเศรษฐีได้ง่าย ๆ เพียงไม่กีขั้นตอน ดังนี้

  • เข้าไปยังหน้าหลักของ เว็บเศรษฐี
  • เข้าสู่ระบบเพื่อ ตรวจผลหวย
  • เลือกที่เมนู “ผลหวย”
  • เลือกวันที่ของหวยที่จะตรวจผล
  • ดูผลหวยที่ต้องการได้ทันที ทุกชนิด

ตรวจผลหวยจาก "ผลรางวัล" (ตรวจผลได้ทุกหวย)

ขั้นตอนที่ 1 เข้ามายังหน้าแรกของ เว็บเศรษฐี

ขั้นตอนตรวจหวย 1

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกที่เมนู “ผลหวย” เพื่อเข้าตรวจหวยออนไลน์ได้ทุกชนิด

ขั้นตอนตรวจหวย 2

ขั้นตอนที่ 3 เลือกวันที่ของวันประการผลหวยที่ต้องการ จากนั้นก็เลือกดูผลหวยได้ทันที

ขั้นตอนตรวจหวย 3