วิธี การแทงหวยชุด

  1. เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com เลือกเมนูแทงหวยชุด
  2. เลือกประเภทหวยชุดที่ต้องการแทง (หวยชุดลาว, หวยชุดฮานาย)
  3. ระบุตัวเลขที่ต้องการแทง 4 หลัก
  4. ระบุจำนวนชุดที่ต้องการ กด “ส่งโพย”
  5. ตรวจรายละเอียด ถ้าเรียบร้อย กดปุ่ม “ยืนยันโพย”
  6. สามารถตรวจโพยของท่านได้ที่เมนู “โพยของฉัน”

สอนวิธีการแทงหวยชุดเว็บเศรษฐี

Play Video

*** หากดูคลิปวิดีโอไม่ได้ คลิกดู ได้ที่นี่ หรือ https://youtu.be/rtl3lZjeRBk ***

ขั้นตอนและวิธีการแทงหวยชุด (ลาว)

ขั้นตอนที่ 1 -เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com กดเมนู “แทงหวยชุด”

ขั้นตอนที่ 2 – เลือก “หวยชุดลาว”


ขั้นตอนที่ 3 – ระบุตัวเลขจำนวน 4 หลัก ที่ต้องการแทง รายการจะปรากฎขึ้นมาด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 4 – ระบุจำนวนชุดที่ท่านต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลข และกดส่งโพย
ขั้นตอนที่ 5 – ระบบจะสรุปรายการที่ท่านแทง ตัวเลข จำนวนชุด และราคารวม ตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “ยืนยันโพย”
ขั้นตอนที่ 6 – ระบบจะเก็บบันทึกโพยของท่าน และท่านยังสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม “บันทึกโพย”

ขั้นตอนที่ 7 – สามารถตรวจสอบโพยของท่านได้ที่เมนู “โพยของฉัน”


ขั้นตอนและวิธีการแทงหวยชุด (ฮานอย)

ขั้นตอนที่ 1 -เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com กดเมนู “แทงหวยชุด”

ขั้นตอนที่ 2 – เลือก “หวยชุด ฮานอย”

ขั้นตอนที่ 3 – ระบุตัวเลขจำนวน 4 หลัก ที่ต้องการแทง รายการจะปรากฎขึ้นมาด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 4 – ระบุจำนวนชุดที่ท่านต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลข และกดส่งโพย
ขั้นตอนที่ 5 – ระบบจะสรุปรายการที่ท่านแทง ตัวเลข จำนวนชุด และราคารวม ตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “ยืนยันโพย”
ขั้นตอนที่ 6 – ระบบจะเก็บบันทึกโพยของท่าน และท่านยังสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม “บันทึกโพย”
ขั้นตอนที่ 7 – สามารถตรวจสอบโพยของท่านได้ที่เมนู “โพยของฉัน”