วิธี การแลกรับของรางวัล

  1. เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com เลือกเมนูรายงานการเงิน
  2. เลือกแถบ “ปลดล็อครางวัล”
  3. กดปุ่ม “แลกรางวัล”

ขั้นตอนวิธีการแลกรับของรางวัล

ขั้นตอนที่ 1 – เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com กดเมนู “แลกของรางวัล”


ขั้นตอนที่ 2 – เลือกไปที่แถบ “ปลดล็อครางวัล”


ขั้ยตอนที่ 3 – หากท่านทำตามเงื่อนไขของรางวัลใดรางวัลหนึงได้สำเร็จ ท่านสามารถกดแลกของรางวัลได้ที่ปุ่ม “แลกของรางวัล”