วิธี ดูรายงานการเงิน

  1. เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com เลือกเมนูรายงานการเงิน
  2. ระบบจะแสดงรายงานทั้งหมดของท่าน
  3. กดที่รายงานเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดูรายงานการเงิน

ขั้นตอนที่ 1 – เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com กดเมนู “รายงานการเงิน”


ขั้นตอนที่ 2 – ที่หน้ารายงานการเงิน ระบบจะแสดง รายการการเงิน ของท่านทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3 – สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละรายงานได้ โดยการกดที่รายงานนั้นๆ จะขยายออกแสดงรายละเอียดที่มากขึ้น