วิธี ติดต่อเจ้าหน้าที่

  1. เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com กด icon รูป “พนักงาน” ที่มุมขวาบนของหน้าจอ 
  2. เลือกแชทสดกับพนักงาน
  3. ระบบจะพาเข้าสู่หน้าแชทสดกับพนักงาน เลือก “แชทเลย”
  4. สามารถแชทพูดคุยกับพนักงานได้ทันที

วิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ที่มุมขวาบนของหน้าจอ ตามภาพประกอบด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2 – เลือกแชทสดกับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 3 – ระบบจะพาเข้าสู่หน้าแชทสดกับพนักงาน เลือก “แชทเลย” 
ขั้นตอนที่ 4 – สามารถแชทพูดคุยกับพนักงานได้ทันที