วิธี สร้างเลขชุดและการใช้งาน

  1. เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com เลือกเมนูสร้างเลขชุด
  2. กดปุ่ม “สร้างเลขชุด”
  3. ระบุชื่อเลขชุด เพื่อจดจำใช้ภายหลัง
  4. เลือกประเภทตัวเลข และระบุตัวเลขที่ท่านต้องการ
  5. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อบันทึกเลขชุดของท่าน

สอนวิธีสร้างเลขชุดและการใช้งานเว็บเศรษฐี

*** หากดูคลิปวิดีโอไม่ได้ คลิกดู ได้ที่นี่ หรือ https://youtu.be/rN1fJrzJR6o ***

ขั้นตอนและวิธีสร้างเลขชุดและการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 – เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com กดเมนู “สร้างเลขชุด”


ขั้นตอนที่ 2 – กดปุ่ม “สร้างเลขชุด”


ขั้นตอนที่ 3 – ระบุชื่อของเลขชุดที่ท่านต้องการสร้างเพื่อจดจำ เลือกประภทตัวเลขที่ต้องการ จากนั้นระบุตัวเลข
ขั้นตอนที่ 4 – สามารถสร้างเลขชุดเพิ่มได้โดย กดปุ่ม เมื่อเรียบร้อย กดปุ่ม “บันทึก”

ขั้นตอนที่ 5 – ระบบจะบันทึกเลขชุดของท่าน และจะแสดงรายละเอียดที่หน้า จัดการเลขชุด
ขั้นตอนที่ 6 – หากต้องการแทงหวยด้วยเลขชุดที่ทำการสร้างไว้ กดที่เมนู “แทงหวย”
ขั้นตอนที่ 7 – เลือกกดที่หวย ที่ท่านต้องการแทง

ขั้นตอนที่ 8 – ที่หน้าแทงหวย กดปุ่ม “ดึงโพย” ที่ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 9 – กดปุ่ม ข้างหน้าเลขชุดที่ท่านต้องการ




ขั้นตอนที่ 10 – ระบบจะทำการดึงเลขชุดที่ท่านเลือกมา จากนั้น กดปุ่ม “ใส่จำนวนเงิน”



ขั้นตอนที่ 11 – ตารางตัวเลข จะแสดงราคาที่ท่านแทง จำนวนบาทที่จ่าย และผลตอบแทนที่ท่านจะได้จากราคานั้น ท่านสามารถเลือกระบุราคาได้ตามต้องการ และกด “ส่งโพย”
ขั้นตอนที่ 12 – ระบบจะสรุปรายการที่ท่านกรอกก่อนหน้า ท่านยังสามารถเขียนโน๊ตกันลืมไว้ที่โพยได้ เมื่อเรียบร้อย กดปุ่ม “ยืนยันส่งโพย”

ขั้นตอนที่ 13 – โพยของท่านจะถูกเก็บเข้าระบบ สามารถตรวจสอบโพยที่บันทึกได้ ในภายหลัง