วิธี แก้ไขลืมรหัสผ่าน (PIN)

  1. เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
  2. กรอกชื่อเข้าใช้งาน (Username)
  3. กด “ลืมรหัส PIN”
  4. กรอกชื่อเข้าใช้งาน (Username) อีกครั้งเพื่อกู้รหัส PIN
  5. กำหนดรหัส PIN ใหม่ของท่าน
  6. กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อรับรหัส OTP
  7. นำรหัส OTP ที่ได้รับจากโทรศัพท์ของท่าน มากรอกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัส PIN.

ขั้นตอนการแก้ไขลืมรหัสผ่าน (PIN)

ขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 1 – เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี.com

ขั้นตอนที่ 2 – กรอก “ชื่อเข้าระบบ” ของท่าน

ขั้นตอนที่ 3 -เมื่อกรอกชื่อเข้าระบบเรียบร้อย กดปุ่ม “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4 – กดที่ “ลืมรหัส PIN”


ขั้นตอนที่ 5 – กรอก ชื่อเข้าระบบ (Username) ของท่าน เพื่อกู้รหัส PIN กดปุ่ม “ถัดไป”
ขั้นตอนที่ 6 – กำหนดรหัส PIN เพื่อใช้เข้าสู่ระบบ กดปุ่ม “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 7 – กรอกรหัสเดิม เพื่อยืนยัน กดปุ่ม “ถัดไป”


ขั้นตอนที่ 8 – กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อรับรหัส OTP กดปุ่ม “รับรหัส OTP”

ขั้นตอนที่ 9 – เมื่อท่านได้รับ OTP บนโทรศัพท์ของท่าน ให้นำรห้สมากรอก และกดปุ่ม “ถัดไป” ระบบจะเปลี่ยนรหัส PIN ให้ท่าน